top of page

7u25-8u25                   

betaalde opvang door VNO in het opvanglokaal of de speelplaats

8u25-8u40                   

speeltijd onder toezicht van leerkrachten
8u40                           

start van de lessen en schoolactiviteiten

 

 9u55-10u10                

kleuterschool: speeltijd onder toezicht van leerkrachten 

10u20-10u35               

lagere school: speeltijd onder toezicht van leerkrachten 

12u15-13u20            

middagpauze (betaalde opvang door VNO)
13u20                           

hervatten van de lessen en schoolactiviteiten

 

15u                               

einde van de lessen en schoolactiviteiten  
15u-15u15                   

speeltijd onder toezicht van leerkrachten voor leerlingen die nog niet afgehaald werden

15u15-18u                 

betaalde opvang door IBO De Rivieren

bottom of page