SCHOOLBESTUUR

​vzw Sint-Goedele Brussel (ondernemingsnummer 0478.379.452)

Administratieve zetel: Verheydenstraat 39 te 1070 Anderlecht


Algemene directeur:

Bruno De Lille

Voorzitter:

Piet Van Speybroeck

Ondervoorzitter:

Marijke Chielens

Leden:
Paul Cools, Steven Dubaere, Kurt Gutschoven, Diane Lambrighs,
Xavier Lienart, Hans Mariën, Gilbert Parewyck, Jean-Marie Sempels, Jeannine Van den Bempt, Marina Van den Broeck, Rafaël Van Den Storm, Patrick Vandewiele en Mathias Van Holm.