top of page
Schermafbeelding 2022-07-07 om 14.16.07.png

De vzw Sint-Goedele Brussel hecht heel wat belang aan een kwaliteitsvolle invulling van de vrije tijd van kleuters, lagere schoolkinderen, tieners en adolescenten. Kwaliteitsvolle vrije tijd bevordert immers het welbevinden van onze kinderen en jongeren en heeft hierdoor ook een gunstig effect op hun leerhouding en –resultaten.
Daarom organiseert de vzw Sint-Goedele Brussel, samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in onze schoolgebouwen speelpleinwerk. De vzw Sint-Goedele Brussel is organisator van een initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO).
Ons IBO dat erkend is door Kind & Gezin, kan echter geenszins de grote vraag naar vóór- en naschoolse opvang beantwoorden. De vzw Sint-Goedele Brussel startte op 1 september 2015 dan ook met een Dienst Vóór- en Naschoolse Opvang die onze basisscholen in de kwaliteitsvolle vóór- en naschoolse opvang moet ondersteunen.

VNO

Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht

verantwoordelijke:  
Filippo Bordonaro

 

telefoonnummer: 
0493/33.37.66

e-mail: 
filippobordonaro@sint-goedele.brussels
 

IBO DE RIVIEREN

Mathieu De Jongelaan 40, 1083 Ganshoren


verantwoordelijke:
Jamal


telefoonnummer:

0475/65.52.97

e-mail: derivieren@sint-goedele.brussels

bottom of page