top of page

SCHOOLUREN LAGERE SCHOOL

7u25-8u25:                    betaalde opvang door VNO in het opvanglokaal of de speelplaats

8u25-8u40:                    speeltijd onder toezicht van leerkrachten
8u40:                              start van de lessen en schoolactiviteiten 

10u20-10u35:                 speeltijd onder toezicht van leerkrachten 

12u15-13u20:                middagpauze (betaalde opvang door VNO)

13u20:                            hervatten van de lessen en schoolactiviteiten

15u:                               einde van de lessen en schoolactiviteiten  
15u-15u20:                    speeltijd onder toezicht van leerkrachten

15u20-15u35:                   speeltijd onder toezicht van leerkrachten voor kinderen die niet afgehaald werden
15u35-18u15:                   betaalde opvang door IBO De Rivieren

bottom of page